Minions ipsum

Minions ipsum tulaliloo jiji pepete butt bananaaaa bappleees uuuhhh wiiiii pepete jeje. Hana dul sae belloo! Aaaaaah tatata bala tu. Aaaaaah tank yuuu! Aaaaaah chasy jiji. Uuuhhh baboiii hana dul sae para tú belloo! Po kass tatata bala tu poulet tikka masala. Butt la bodaaa belloo! Bananaaaa tulaliloo tulaliloo jeje underweaaar baboiii.

Chasy para tú tank yuuu! Chasy chasy tank yuuu! Aaaaaah ti aamoo! Po kass. Baboiii aaaaaah baboiii jeje baboiii hana dul sae. Bananaaaa jeje ti aamoo! Baboiii jiji bappleees hahaha poopayee underweaaar. Bee do bee do bee do poulet tikka masala po kass me want bananaaa! Baboiii bee do bee do bee do aaaaaah gelatooo jiji. Daa jeje la bodaaa poopayee belloo! Hahaha chasy la bodaaa. Tatata bala tu gelatooo ti aamoo! Bananaaaa daa. Bappleees jiji aaaaaah wiiiii ti aamoo! Bananaaaa butt wiiiii. Daa daa baboiii bee do bee do bee do.