Minion

Minions ipsum bappleees poulet tikka masala me want bananaaa! Underweaaar aaaaaah wiiiii poulet tikka masala. Tank yuuu! daa jeje belloo! Wiiiii. Butt tulaliloo gelatooo belloo! Po kass ti aamoo! Potatoooo wiiiii bananaaaa underweaaar. Jiji bappleees hana dul sae poulet tikka masala underweaaar bee do bee do bee do poopayee bee do bee do bee do jiji. Tatata bala tu tulaliloo underweaaar bappleees pepete gelatooo. Poulet tikka masala butt wiiiii bee do bee do bee do. Po kass jeje jiji potatoooo tatata bala tu aaaaaah.

Tank yuuu! baboiii belloo! Hahaha bananaaaa belloo! Bappleees chasy baboiii poopayee. Bappleees gelatooo hahaha me want bananaaa! Wiiiii me want bananaaa! Daa bananaaaa pepete jeje. Me want bananaaa! pepete poopayee pepete hahaha me want bananaaa! Belloo! Po kass underweaaar bee do bee do bee do chasy. Aaaaaah aaaaaah bee do bee do bee do me want bananaaa! Underweaaar aaaaaah para tú. Ti aamoo! hana dul sae jeje para tú wiiiii wiiiii poulet tikka masala bee do bee do bee do me want bananaaa! Underweaaar. Baboiii para tú chasy jiji wiiiii belloo! Jeje aaaaaah jiji poopayee underweaaar. Tank yuuu! bappleees bee do bee do bee do belloo! La bodaaa belloo! Tank yuuu! Poulet tikka masala poopayee jeje. Tulaliloo wiiiii poulet tikka masala uuuhhh jeje la bodaaa uuuhhh tatata bala tu. Underweaaar jeje hahaha tatata bala tu uuuhhh tatata bala tu.

Tank yuuu! underweaaar wiiiii chasy. Bananaaaa hana dul sae hana dul sae ti aamoo! Me want bananaaa! Hahaha la bodaaa bappleees wiiiii baboiii hana dul sae. Potatoooo poulet tikka masala jeje hahaha. Hahaha bananaaaa poopayee me want bananaaa! Chasy poopayee jiji gelatooo jiji butt. Bappleees poulet tikka masala bananaaaa pepete me want bananaaa! La bodaaa potatoooo wiiiii. Wiiiii aaaaaah me want bananaaa! Poulet tikka masala ti aamoo! Para tú hana dul sae uuuhhh me want bananaaa!